2018.gada atklātās šaušanas sacensības „DZEN CŪKU 1”
NOLIKUMS

1. Sacensību laiks – no 2018.gada 1.oktobra līdz 2018. gada 31.decembrim
2. Sacensību vieta – SIA „Ieroči” šautuvē Dzirnavu ielā 83-35, Rīgā
3. Sacensības organizē – SIA „Ieroči” un atbalsta grupa, tiesneši Ingus Zeps un Dāvis Zaube, galvenais tiesnesis Ilze Čakle
4. Sacensību mērķis – prasmes šaušanā pa kustīgu mērķi mednieku vidū,
​popularizēt šaušanas sportu kā brīvā laika pavadīšanas iespēju.
5. Dalībnieku pieteikšanās – iepriekš pieteikšanās pa tālruni 67327217 pneimatiskās šautuves darba laika (darba dienās no 10.00-19.00, sestdienās no 10.00-17.00)
6. Ierocis un tēmēšanas ierīce – sacensībās var piedalīties ar atsperu tipa pneimatisko ieroci. Ar personīgo vai šautuves piedāvātajiem. Kalibrs ir 4,5 mm un jauda ne lielāka par 12 J. Tēmēšanas ierīce – optika.
7. Sacensību programma – sacensības notiek vienā grupā starp jebkuriem individuāliem dalībniekiem. Sacensību disciplīna ir 20 pēc kārtas izšauti šāvieni uz kustīgu mērķi dažādos ātrumos. Mērķis tiek padots (dalībnieks pats palaiž mērķi) manuālā režīmā ar 4 sek. vai 6 sek. pauzi, pēc 20 šāvienu sērijas mērķis automātiski tiek padots izejas pozīcijā. Attālums līdz mērķim ir 10m, kopējais mērķa izmērs 63 mm, centra izmērs 21 mm. Sacensību dalībniekam tiek dota iespēja iesildīties un veikt piešaudes sēriju 10 šāvieni, ir iespējama manuāla pauze starp piešaudes šāvieniem. Kopējais viena dalībnieka laika limits vingrinājuma izpildei ir viena stunda. Sacensībās iespējams startēt šautuves darba laikā – darba dienās no pl. 10-19, sestdienās no pl. 10-17. Dalības reižu skaits vienam dalībniekam ir neierobežots, taču ne vairāk kā vienu reizi dienā.
8. Prasmju uzlabošana var notikt neierobežotā daudzumā un jebkurā brīdī šautuves darba laikā, to saskaņojot ar šautuves darbinieku.
9. Vērtēšana un apbalvošana – Rezultāts tiek aprēķināts saskaitot trāpijumu summu. Kopējā ieskaitē tiek ievietots tikai viens labākais rezultāts. Rezultāti tiek saskaitīti nekavējoties pēc vingrinājuma izpildes, tas tiek fiksēts uz mērķa, dalībnieks saskaitīto rezultātu apstiprina ar savu parakstu uz tā, norādot vārdu, uzvārdu un datumu. Ja dalībnieks nepiekrīt saskaitītajam rezultātam, tam ir tiesības iesniegt pretenziju, iemaksājot 9 Eur (deviņi eiro),iebildumus vienas nedēļas laikā izskata sacensību galvenais tiesnesis. Mērķi ar rezultātiem tiek uzglabāti pie rīkotājiem līdz sacensību beigām.
1. un 11. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvā saņem pneimatiskos atsperu ieročus 2. 3. 12. 13. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. Pirmspēdējās vietas ieguvējs balvā saņem šautuves abonementu savu prasmju attīstīšanai. Apbalvošana 2019.gada 4.janvārī pl.17:00
10. Dalības maksa – 9 eiro (deviņi eiro) par katru dalības reizi (dalības maksā ietilpst 10 piešaudes šāvieni un 20 ieskaites šāvieni). Rezultāti tiek publicēti www.siaieroci.lv , ne retāk kā vienu reizi nedēļā.
11. Papildus informācija pa tālr. 67327217 (Ingus Zeps) vai 27818887 (Dāvis Zaube)