Noteikumi

1.Konkursa rīkotājs:

SIA „Ieroči”,

reģistrācijas numurs 49002000859,

juridiskā adrese: Rīgas 15, Talsi, LV-3201, Latvija.

2. KONKURSA NORISES TERITORIJA:

 SIA Ieroči veikali:

  1. Rīgas iela 15, Talsi, tālr.:63291145;
  2. Brīvības iela 1b, Dobele, tālr.: 63781830;
  3. Brīvības iela 63/65, Balvi, tālr.: 64520073;
  4. Lielā iela 12, Liepāja, tālr.: 63480873;
  5. Lielais prospekts 9, Ventspils, tālr.:63622995;
  6. Dzirnavu 83, Rīga, tālr.:67327217;
  7. Kr.Valdemāra iela 39/41, Daugavpils, tālr.:65429996;
  8. Liepājas iela 63a, Kuldīga, tālr.: 63323156.
  9. Pasta iela 10a, Limbaži, tālr.: 64000801

3. KONKURSA NORISES LAIKS

01.07.2018.-31.08.2018. plkst. 19.00.

4.KONKURSA PRECE

Rapalas mānekļi

5.BALVA:

Spole Stella FX

6.PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1.Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, laikā no 2018. gada 1.jūlija līdz 2018. gada 31.augustam, dalībniekam jebkurā no SIA „Ieroči” veikaliem, kuros ir pieejama Konkursa prece, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 3 (trīs) no Rapala mānekļiem.

6.1.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no aizpilda reģistrācijas anketu, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese.

6.2. 1 (vienu) pirkumu var reģistrēt 1 (vienu) reizi.

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

6.4. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

6.5. Nepareizi veiktas reģistrācijas izlozē nepiedalās.

6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru konkursa noteikumiem atbilstošu pirkumu un aizpildot jaunu reģistrācijas anketu.

6.7. Konkursa organizators neatbild par:

6.7.1.Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;

6.7.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

7.PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

Plānotais dalībnieku skaits ir 100 (viens simts) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēts viens konkursa uzvarētājs

8.UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA:

8.1. Tiek noteikta viena izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas anketas saskaņā ar šo noteikumu 6. Punktu. Izloze notiek 2018.gada 10.septembrī.

8.3. Balva tiks izlozēta SIA „Ieroči”, Talsos, Rīgas ielā 15.

8.4. Konkursa dalībnieku reģistrāciju un balvas izlozi nodrošina Konkursa organizētājs.

Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa.

9.UZVARĒTĀJA PAZIŅOŠANA:

Uzvarētāja vārds un uzvārds tiks publicēts mājas lapā www.siaieroci.lv un https://www.facebook.com/siaieroci/ pēc izlozes

dienas līdz nākošās dienas plkst.23:59

10.BALVAS SAŅEMŠANA:

10.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam līdz 2018. gada 31.oktobrim darba dienās laikā no plkst.10:00 līdz plkst.19:00 jāierodas SIA „Ieroči” jebkurā no veikaliem, iepriekš par to vienojoties pa tālruni 26382882.

10.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecībavai ID karte).

10.3. Balva netiek izsniegta naudā, sūtīta pa pastu vai mainīta pret citiem produktiem vai balvām.

10.4. Balva pēc 2018. gada 31.oktobra vairs netiks izsniegta.

10.5. Balva, kas netiks izņemta līdz 2018.gada 31. oktobrim, paliek SIA „Ieroči” īpašumā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

 11.1. Konkursa dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 31.augustam, iesniedzot SIA „Ieroči”, Rīgas 15, Talsi, Latvija rakstisku iesniegumu.

11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un konkursa dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

12.1. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA „Ieroči” darbinieki un to ģimenes locekļi.

12.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par konkursa uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA „Ieroči” īpašumā.

13.NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

 13.1. Piedaloties konkursā, Konkursa dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka konkursa rīkotājs SIA „Ieroči” un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.siaieroci.lv un https://www.facebook.com/siaieroci/, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

13.2. Konkursa noteikumi atrodami SIA „Ieroči” veikalos.